Obsah

Praktické rady pro SVJ a BD

Před oknem za oknem

Staráme se o dům

Ekonomický potenciál domu

Televizní kanál PND TV

Externí předseda

Archív PND TV.

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Ceny energií a jejich vliv na fungování bytového domu

Ceny energií, zejména plynu a elektrické energie, se pohybují vysoce nad úrovní cen, na které jsme byli zvyklí až do jara letošního roku. Vysoce nad úrovní záloh, které jsme si nastavili společně s dodavateli energií i pro letošní zimní sezónu. Jedná se o stav, který se dotýká, či dotkne, každého z nás. Jak se v této situaci orientovat a případně co dělat? Pro bytové domy může nastat několik základních situací:

  1. Bytový dům odebírá teplo a TV z CZT, elektrickou energii spotřebovává pro společné prostory a pro provoz výtahu a to na základě smluvního vztahu.
    Řešení: S největší pravděpodobností dodavatel CZT i el. energie pošlou dopis, že od data xx.yy.rr zvýší cenu o cca. 10 – 30%.

  2. Bytový dům má vlastní zdroj vytápění a ohřevu TV (plynová kotelna, tepelné čerpadlo). El. energii spotřebovává pro společné prostory, výtah a potřeby zdroje vytápění. Obě média opět na základě smluvního vztahy s funkčním dodavatelem.
    Řešení: Stejné, jako v bodu 1.

  3. Bytový dům má individuální vytápění a ohřev TV pro každou jednotku, nejčastěji pomocí plynových bytových kotlů. El. energie pro provoz společných prostor, výtahu.
    Řešení: Vytápění a ohřev TV je na každém vlastníku, který se svým dodavatelem bude řešit zvýšení záloh a obecně cen plynu pro další období. El. energii řešíte stejně jako v bodech 1. a 2.

  4. Dodavatel některé energie skončí svoji činnost. Synonymem pro tuto situaci je společnost Bohemia Energy. Co dělat? Co nejrychleji se domluvit s dodavatelem poslední instance (DPI) na přechodu na „normální“ smluvní vztah. Tím zabráníte kumulaci neúměrně vysokých zálohových plateb v krátkém období. Jakmile budete mít energie pod smlouvou, budete mít garanci, že případná vyšší cena nebude zase o tolik vyšší, než u jiných dodavatelů. Získáte tak čas zvážit přechod k jinému dodavateli. Pouze je potřeba dát si pozor na výpovědní lhůtu, případně datum uplynutí platnosti smlouvy u doby určité. Nedodržení těchto termínů může znamenat smluvní pokuty.  

U energií platí podobné principy jako u zhodnocování peněz. Za jistotu se platí. U energií vyšší cenou, u investic nižším zhodnocením. U nižší ceny za energie a vyššího zhodnocení investic vždy hrozí možnost ztráty. Myslím, že toto pravidlo bychom měli mít na paměti vždy, nejen u energií a financí.

Přeji vám co nejlépe vyrovnanou bilanci jistoty a zhodnocení.

Ing. Vladislav Hrdlička

PND z. s.