Obsah

Praktické rady pro SVJ a BD

Před oknem za oknem

Staráme se o dům

Ekonomický potenciál domu

Televizní kanál PND TV

Externí předseda

Archív PND TV.

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Větrání a topení - možné úspory

V minulém čísle jsem se věnoval problematice vlhkosti v bytě.  Tento problém každoročně vystupuje do popředí v období topné sezony. V průběhu let jsme zjistili, že zásadní roli s vlhkostí v bytě představuje jeho uživatel.

Aby se v bytě nevyskytovala nepřiměřená vlhkost, a tím se snížilo riziko vzniku plísní, je nutná minimalizace zdrojů vlhkosti, správné větrání, topení a dobrý technický stav oken a balkonových dveří. Pojďme se nyní na jednotlivé části podívat.

Minimalizace zdrojů vlhkosti.

Nejčastějším a také největším zdrojem vlhkosti je sušení prádla. Následuje koupání a mytí, vaření a mytí nádobí, nadměrné množství nevhodných pokojových rostlin, akvária bez horních krytů í a pochopitelně my, uživatelé bytu. 

Naše doporučení je tedy jednoduché. Ty zdroje, které můžeme ovlivnit, minimalizujte. Pokud to jde, sušte prádlo mimo byt. V každém případě v bytě vždy nějaký zdroj vlhkosti bude. Nezbývá nic jiného, než tuto vlhkost z bytu dostat ven. Přecházíme tím na větrání.

Větrání můžeme rozdělit do tří základních skupin

  1. Nechtěné v podobě špatného technického stavu například obvodového pláště, či oken a dveří. Toto větrání je pro nás v podstatě velmi nevhodné, představuje totiž velkou energetickou ztrátu v  podobě tepelných mostů.
  2. Mechanické větrání. Představuje naši aktivní roli v podobě otevření okna. Výměna vnitřního vzduchu musí proběhnout co nejrychleji. Cílem je vyměnit vnitřní vzduch, nikoliv ochladit stěny. Větráme tedy krátce a intenzivně, až na hranici průvanu, minimálně dva až třikrát denně. Upozorňuji, že otevřená ventilace, případně mikroventilace, výměnu vzduchu nezabezpečí. Představují v průběhu topné sezony pouze energetickou ztrátu a snížení teploty v místnosti.
  3. Nucené. Jedná se o takzvanou rekuperaci. Technologii, kdy odcházející vzduch předehřívá vzduch vstupující. Bohužel tato technologie zatím není mnoho rozšířená, i když představuje nejekonomičtější a nejefektivnější způsob větrání.

Topení

Jak jsem již psal, v každém prostoru se nachází vlhkost. Aby vzdušná vlhkost nekondenzovala a tím nevytvářela prostor pro vznik plísní, je nutné zabezpečit optimální teplotu vzduchu v místnostech. Ano, v bytě netopíme jenom pro to, aby nám nebyla zima, ale také pro to, abychom v něm neměli vlhko. Jistě se zeptáte, jaká je optimální teplota? Bohužel na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Každý vnímáme pocit tepla, respektive chladu, jinak. Naše zkušenosti ukazují, že byty jsou vytápěny na teploty příliš nízké z důvodu úspor nákladů za topení.  Realizovali jsme velké množství měření relativní vlhkosti a ty právě prokázaly, že nejvíce vlhkosti a plísní se objevuje v prostorách, kde teplota byla pod hodnotou 19°C. Bohužel i v místnostech, kde byla teplota okolo 23°C se mnohdy v oblastech oken a dveří nacházela vlhkost a plísně. Proč? Technický stav oken nebyl dobrý. Pro dosažení optimální teploty máme v místnostech radiátory. A i tyto musí být, jak se říká, v kondici. Možná vás napadne, jak se může stát, že radiátor není v kondici? Příčiny mohou být v principu dva. V prvním případě je radiátor osazen nefunkční regulačním kohoutem. V druhém případě je radiátor za dobu své dlouhé živostnosti z části zanesený. Oba nedostatky poznáme obvykle na počátku vytápění. Radiátor je stále horký, nebo studený. S velkou pravděpodobnosti regulační hlavice nepracuje správně. Také můžete zjistit, že se začátkem vytápění je horní část radiátoru vřelá a dolní studená. V tomto případě můžeme s vysokou pravděpodobností říci, radiátor je zanesený, tak jak je vidět na obrázku v infračerveném spektru.

Okna a dveře

I když snížíme zdroje vlhka, správně větráme a i optimálně temperujeme, hrozí u neseřízených oken a dveří vznik vlhkosti a plísní. Tento jev vzniká na základě ochlazování v této oblasti způsobené starým, nefunkčním těsněním, špatným seřízením celého kování, zejména přítlaku křídla na rám.

A jak nemít v bytě vlhkost a přitom ušetřit za vytápění? Odpověď je relativně jednoduchá. Udržovat technická zařízení v dobrém technickém stavu, správně a efektivně větrat, minimalizovat zdroje vnitřní vlhkosti. Pokud bychom sečetli všechny výše popisované atributy související s větráním a topením, můžeme ušetřit značné množství tepla, které představuje velké finanční prostředky.

V případě dotazů v této problematice nás můžete kontaktovat na mail info/zavináč/pronasdum.cz.

Petr Němec
Předseda spolku Pro náš dům z.s.