Obsah

Praktické rady pro SVJ a BD

Před oknem za oknem

Staráme se o dům

Ekonomický potenciál domu

Televizní kanál PND TV

Externí předseda

Archív PND TV.

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Okna v domě

Budete se mnou zřejmě souhlasit, když řeknu, že výměna oken je situace, která člověku z hlavy jen tak nezmizí. Celý proces od prvního zvažování výměny starých za nové, přes katastrofu staveniště v celém bytě při bourání těch původních až po slastný pocit instalovaných nových oken včetně zapravení stěn a jejich vymalování. Najednou je v bytě větší ticho, větší teplo, možná i větší světlo. Většina z nás si v tento okamžik řekla, že máme na dlouhou dobu klid a nemusíme s okny už nic dělat. Pár let to tak funguje a potom?

Potom se může stát, že máte opět pocit chladu od oken. Okno nejde snadno otevřít, musí se použít síla. Potom zase nejde zavřít, musí se nadzvednout. Klika nejde zavřít až do dokonale svislé polohy. To všechno jsou signály pro okamžitý servis. Ten může zjistit že:

1. Stačí očistit a impregnovat těsnění, které může ještě několik let sloužit. Nebo bude potřeba těsnění vyměnit.

2. Stačí kování okna seřídit a promazat. Nebo bude potřeba jeden či více dílů kování vyměnit.

3. Stačí dotáhnout povolené šrouby kliky. Nebo bude potřeba kliku vyměnit.

V závislosti na délce instalace oken, na délce absence servisu a průběžné údržby, v závislosti na čistotě okna a způsobu užívání se odvíjí další postup. Obecně platí:

1. Provést základní servis. Ten zjistí stav oken a určí další případné činnosti.

2. Provést další činnosti – výměna těsnění a dílů.

3. Uvést okna do plně provozuschopného stavu.

4. Zahájit pravidelnou údržbu a péči o okna. Ta zahrnuje:

         - min. 1x ročně mytí CELÉHO OKNA! nikoliv jen skla

         - 1x ročně impregnace těsnění

         - 1x ročně mazání kování

         - 1x za 3 roky průběžný servis

Za těchto podmínek si můžete dlouhodobě užívat pocitu, který jste měli krátce po instalaci nových oken. Pro ně, stejně jako pro další technická zařízení domu platí, že nám můžou dlouho a dobře sloužit. Pokud se o ně budeme starat.

Přeji vašim oknům vaši každoroční péči.

 

Ing. Vladislav Hrdlička

REPROS Plus s.r.o.

hrdlicka.repros@gmail.com

www.reprosplus.eu